จำนวนเครดิต ที่ได้รับ 180 เครดิต
รับ 300 บาท/1 เครดิต =54,000 บาท/เดือน

 


โฆษณาแบบสุ่ม1

โฆษณาแบบสุ่ม2

โฆษณาแบบสุ่ม3

โฆษณาแบบสุ่ม4

โฆษณาแบบสุ่ม5

มาชิกทั้งหมด  
Users
uxui-brand.com
Content
Smile
ข้อความส่งล่วงหน้าของท่าน:
 คลิก เพื่อปิดเสียง

เลือกดาวน์โหลด App โปรแกรม Chatbot โฆษณา 77 จังหวัด มีให้เลือก 10 แบบ

แบบที1 แบบที2 แบบที3 แบบที4 แบบที5
image
image
image
image
image
แบบที6 แบบที7 แบบที8 แบบที9 แบบที10
image
image
image
image
image

image
ติดตั้ง App ส่งข้อความโฆษณาจากมือุถือ
ใช้งานครั้งแรกรับไปเลย จำนวนเครดิต ที่ได้รับ 180 เครดิต รับ 300 บาท/1 เครดิต = 54,000 บาท/เดือน