จิควัฒน์ เลิศอริยวศิน

MON - SAT 8:00 am - 9:00 pm

WHY CHOOSE US

Our ContactLOCATION

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เป็นกระบวนการของการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และทุกแง่มุมของ บริษัท
ในทางทฤษฎีแล้วการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้นั้นเป็นแบบปฏิบัติที่ไม่ใช่ดิจิตอล (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ) แต่ใช้และกำหนดโดยอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นหลัก
การออกแบบ UX ไม่ได้เกี่ยวกับภาพ มันมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกโดยรวมของประสบการณ์