การขาย การโฆษณา การสร้างมูลค่าทางการตลาด และ สร้างมูลค่าสินค้าและบริการ


พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา


พบปะผู้คนของเรา

 

พบปะผู้คนของเรา

พบปะผู้คนของเรา

 


ปัญหาอุปสรรค ในการขายสินค้าออนไลน์กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ การตลาดและการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย

1. โลจิสติกส์ขาเข้า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ การขนส่ง การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ รวมถึงการจัดการสินค้าคงเหลือ

2. การปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้า เป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการผลิต การบรรจุ จนถึงการตรวจสอบคุณภาพ

3. โลจิสติกส์ขาออก เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า

4. การขายและการตลาด เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ เช่น การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย

5. การบริการ เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย การแนะนำการใช้

เทคนิค 3 ข้อทำธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ 5 สัญญาณเตือน คุณควรไปต่อกับหุ้นส่วนหรือไม่ เคล็ดลับการทำธุรกิจ “ไม่มีทุนก็เริ่มต้นได้” ปัจจัยที่ทำให้งานขายประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ตลาดสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ทำไมองค์กรต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ จะเพิ่มรายได้ให้องค์กรได้อย่างไร การตลาด 360 องศา การวางแผนการตลาด การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคเข้าใจไม่ยาก รู้คู่แข่งขันรู้ตัวเองรบกี่ครั้งก็ไม่แพ้ การเลือกช่องทางการขาย ความต้องการของลูกค้าเราต้องตอบสนองจริงหรือ การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อขาย การบริหารช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและแฟรนไชส์ สุดยอดวิธีใช้การตลาดแบบ “ปากต่อปาก” ที่ได้ผลมากที่สุด อุปสรรคสำคัญของงานขาย 10 กฎเหล็กการตลาดที่ต้องทำ ถ้าหวังจะประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์

แพ็คเกจการให้บริการพบปะผู้คนของเรา
รายละเอียดการจัดทำ การขาย การโฆษณา การสร้างมูลค่าทางการตลาด และ
สร้างมูลค่าสินค้าและบริการ
แพ็คเกจ โฆษณา 1,500 บาท
ตลอดชีพ
แพ็คเกจ โฆษณา 5,000 บาท
ตลอดชีพ
1. บริการเพิ่มช่องทางการขาย
- ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้
- ระบบฐานข้อมูลร้านค้าออนไลน์
- ระบบฐานข้อมูลพันธมิตร
พบปะผู้คนของเรา
พบปะผู้คนของเรา
2. การอำนวยความสะดวกเครื่องมือ
- ใช้งานระบบร้านค้า ระบบ Server ฟรี ตลอดชีพ
- จัดทำออกแบบลงข้อมูลสินค้าและบริการ
- โฆษณาทำ SEO ติดหน้าแรก Google
- เพิ่มช่องทางการขาย ด้วยซอฟแวร์ อาทิ
- ระบบซิงค์ข้อมูลผู้ใช้์แยกแต่ละร้านค้า
พบปะผู้คนของเรา
พบปะผู้คนของเรา
3. รายได้เสริมจากการบริหารงาน (บริษัทฯเป็นผู้บริหารให้)
- การบริหารงาน รายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ อาทิ
- การต่อยอดของธุรกิจ
- การเพิ่มช่องทางรายได้จาก ซอฟแวร์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า
- การบริหารการจัดส่งและชำระเงิน
พบปะผู้คนของเรา
พบปะผู้คนของเรา
ลงโฆษณา เปิดร้านค้า ขายสินค้าและบริการ จบในที่เดียว...
พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา
พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา

 

พบปะผู้คนของเรา

พบปะผู้คนของเรา

 

 

พบปะผู้คนของเรา

ระบบ DATA MARKETING

พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา พบปะผู้คนของเรา

เลือกติดต่อระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ DATA Marketing

เลือกหน้าที่ต้องการ

 

ร้านค้าที่ใช้บริการ
การขาย การโฆษณา การสร้างมูลค่าทางการตลาด และ
สร้างมูลค่าสินค้าและบริการ