จิควัฒน์ เลิศอริยวศิน

MON - SAT 8:00 am - 9:00 pm

WHY CHOOSE US

Our Services

01. Services WWW.


02. Adveritsing

03. UXUI

04. VDO Content

05. Branding

Contact us if you have any other questions or schedule a pickup now

LOCATION

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เป็นกระบวนการของการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และทุกแง่มุมของ บริษัท
ในทางทฤษฎีแล้วการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้นั้นเป็นแบบปฏิบัติที่ไม่ใช่ดิจิตอล (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ) แต่ใช้และกำหนดโดยอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นหลัก
การออกแบบ UX ไม่ได้เกี่ยวกับภาพ มันมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกโดยรวมของประสบการณ์